Shri Jagannath Ashtakam in English (अंग्रेजी में श्री जगन्नाथ अष्टकम)

Spread the love

Shri Jagannath Ashtakam in English:

Kadachit Kalindi Tat Vipin Sangeet Taralo
Mudabhiri Nari Vadan Kamala Swad Madhupah
Rama Shambhu Brahmamarapati Ganesharchit Pado
Jagannathah Swami Nayan Path Gami Bhavatu Me
1

Bhuje Savye Venun Shirasi Shikhipichchhan Katitate
Dukulan Netrante Sahachar-katakshan Vidadhate

Sada Shrimad‍-vrndavan-vasati-leela-parichayo
Jagannathah Swami Nayan-path-gami Bhavatu Me
2

Mahambhodhestire Kanak Ruchire Neel Shikhare
Vasan Prasadantah Sahaj Balabhadren Balina

Subhadra Madhyasthah Sakalasur Sewavasarado
Jagannathah Swami Nayan-path-gami Bhavatu Me
3

Krpa Paravarah Sajal Jalad Shreniruchiro
Rama Vani Raamah Sphurad Amal Pankeruhamukhah

Surendrair Aaradhyah Shrutigan Shikha Geet Charito
Jagannathah Swami Nayan Path Gami Bhavatu Me
4

Rathrudho Gachchan Pathi Milit Bhudev Patlai:
Stuti Pradurbhaavam Pratipadamupakarny Sadayah

Daya Sindhurbandhuh Sakal Jagatan Sindhu Sutaya
Jagannathah Swami Nayan Path Gami Bhavatu Me
5

Parambrahmapidah Kuvalay-dalot‍phull-nayano
Nivasi Neeladrau Nihit-charanonant-shirasi

Rasanandi Radha-saras-vapuralingan-sukho
Jagannathah Swami Nayan-pathagami Bhavatu Me
6

Na Vai Yache Rajyam Na Cha Kanak Manikya Vibhavam
Na Yachehan Ramyan Sakal Jan Kamyan Varavadhoom

Sada Kale Kale Pramath Patina Geetacharito
Jagannathah Swami Nayan Path Gami Bhavatu Me
7

Har Twan Sansaran Drutataram Asaran Surapate
Har Twan Papanan Vitatim Aparan Yadavapate

Aho Deenenathe Nihit Charano Nishchitamidan
Jagannathah Swami Nayan Path Gami Bhavatu Me
8

Jagannathashtakan Punyan Yah Pathet Prayatah Shuchih .
Sarvapap Vishuddhatma Vishnulokan Sa Gachchhati
9

Iti Shreemat Shankaracharyavirachitan Jagannathashtakam Sampurnam


Spread the love

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *